Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Општа медицина... Физикална медицина... Интерна медицина... Гинекологија... ОРЛ... Офталмологија... Неуропсихијатрија... Психолог... Медицина рада... Саобраћајна медицина... Радиолошка дијагностика... Ултразвучна дијагностика... Лабораторија... Апотека... Превијалиште...

Контакти

Завод за здравствену заштиту радника
Министарства унутрашњих послова

 

Радно време:
радним данима: 07-19 часова

суботом и недељом: 07-13 часова - само Служба опште медицине

издавање лекарских уверења: само радним данима од 07-12 часова

Адреса:
ул. Дурмиторска бр. 9
11000 Београд, Србија

ПАК: 112006

Контакт телефони:
(011) 3615-665
(011) 3615-684
(011) 3615-685
Деташиране амбуланте

Fax:(011) 3615-369

Електронска пошта: info@zzzzmup.rs
Интернет презентација: www.zzzzmup.rs

Број рачуна: 840-348667-78
ПИБ: 100182356
Матични број: 07078978
Шифра делатности: 85142

в.д. директора: Спец. др мед. Драган Ерић