Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Општа медицина... Физикална медицина... Интерна медицина... Кардиологија... Гинекологија... ОРЛ... Офталмологија... Неуропсихијатрија... Психолог... Медицина рада... Саобраћајна медицина... Рендген дијагностика... Ултразвучна дијагностика... Лабораторија... Апотека... Превијалиште...

Услуге...

Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова (скраћено: Завод МУП-а) пружа услуге примарне здравствене заштите пацијентима.

Систематски здравствени преглед јесте једна од здравствених услуга коју је Завод МУП-а развио и унапредио на заиста завидан ниво. Корисници ових услуга су веома задовољни квалитетом, стручношћу и професионалношћу наших лекара и особља, због чега Завод МУП-а напорно ради на константном унапређењу ових услуга уз помно праћење трендова из ове области здравствене заштите. Детаљније...

У својој главној згради, у Дурмиторској улици бр.9 у Београду, Завод МУП-а организовао је своје стручне службе у складу са простором тако да пацијенти што једноставније и лакше могу затражити и добити жељену здравствену услугу.

Распоред ординација и кабинета

Приземље:

 • Картотека Опште медицине
 • Општа медицина
 • Физикална медицина (са картотеком)
 • Лабораторија

Први спрат (десно):

 • Рентген кабинет
 • Кабинет за ултразвучну дијагностику
 • Кардиолошки кабинет

Први спрат:

 • Општа медицина
 • Превијалиште
 • Диспанзер за жене (са картотеком)

Други спрат:

 • Кабинет интерне медицине
 • Апотека
 • Благајна
 • Заштитник пацијентових права

Трећи спрат:

 • Медицина рада
 • Офталмологија
 • ОРЛ
 • Психолог

Четврти спрат:

 • Саобраћајна медицина
 • Неуропсихијатрија
 • Психолог

У својим деташираним амбулантама, Завод МУП-а пружа здравствене услуге опште медицине.

Изаберите свог лекара!

Законом о здравственом осигурању одређено је право осигураника на слободан избор здравствене установе и слободан избор лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале или на подручју пребивалишта, односно боравишта.

Како да изаберете свог лекара у Заводу МУП-а, сазнајте овде!

Заштита права пацијената

Ваша питања

Уколико имате било какву недоумицу у вези са здравственим услугама или вам једноставно није јасно да ли одређену здравствену услугу можете добити у нашој установи, будите слободни да нас контактирати, а наше ће вам особље најљубазније изаћи у сусрет и објаснити вам или упутити вас како да дођете до жељене здравствене услуге.

Како нас контактирати можете прочитати у одељку "Контакти" на нашој Интернет презентацији.