Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Општа медицина... Физикална медицина... Интерна медицина... Гинекологија... ОРЛ... Офталмологија... Неуропсихијатрија... Психолог... Медицина рада... Саобраћајна медицина... Радиолошка дијагностика... Ултразвучна дијагностика... Лабораторија... Апотека... Превијалиште...

Делатност...

Ко смо ми?

Завод за здравствену заштиту радника МУП-а (скраћено: Завод МУП-а) је јавна здравствена институција која обавља ванболничку здравствену делатност, тј. пружа примарну здравствену заштиту пацијентима. Формиран је, превасходно, за потребе радника Министарства унутрашњих послова, републичких органа управе, пензионере, као и ученике и студенте који се школују за потребе МУП-а.

Поред наведних, Завод МУП-а здравствене услуге пружа и другим пацијентима. Више о томе можете прочитати овде.

Завод МУП-а формиран је одлуком Владе Републике Србије, а ресорно припада Министарству здравља.

Седиште Завода МУП-а, тј. главна локација налази се у Београду, у улици Дурмиторској бр.9.

Радно време Завода МУП-а је сваког радног дана од 7.00 до 19.00 часова и суботом од 7.00 до 13.00 часова, а недељом од 7.00 до 13.00 часова само служба Опште медицине у згради седишта Завода МУП-а.

Како доћи до нас и како нас контактирати можете више прочитати у одељку "Контакти".

Чиме се ми бавимо?

Завод за здравствену заштиту радника МУП-а је респектабилна здравствена инстутуција величине Дома здравља, која у складу са својом делатношћу нуди пацијентима примарну здравствену заштиту у широкој лепези здравствених услуга.

У обављању здравствене делатности Завод МУП-а пружа превентивне дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге пацијентима из следећих области:

Овако велики број здравствени услуга које пацијенти могу добити, Завод МУП-а је пажљиво, у циљу што квалитетнијег, ефикаснијег и стручнијег пружања, организовао кроз стручне службе и то:

Широк спекатар здравствених услуга и квалитетно органозоване стручне службе јесу темељ пирамиде на чијем се врху налази високо професионалан стручни кадар на који је Завод МУП-а веома поносан.

Изузетно стручан тим лекара и медицинског особља, који се стално усавршава, свакодневно излази у сусрет великом броју пацијената, пружају ћи им најклвалитетнију здравствену заштиту, чиме Завод МУП-а сврставају у сам врх високо-професионалних институција у Србији за примарну здравствену заштиту.

Како би својим пацијентима изашли у сусрет и олакшали им да што лакше дођу до потребне здравствене услуге, Завод МУП-а, поред терапијских и рехабилитационих услуга, на једном месту нуди изузетно квалитетну медицинску дијагностику путем своје био-хемијске лабораторије, рендген и ултразвучног кабинета.

Да би пацијент на једном месту могао да заврши све своје потребе у смислу здравствене заштите, Завод МУП-а је отворио и своју апотеку у којој се може наћи заиста импозантан број лекова, медикамената и препарата.

Висок реноме који Завод МУП-а ужива великим делом доприносе и услуге периодичних и систематских здравственх прегледа, чији су корисници велики број државних инстутуција, организација, привредних субјеката, фирми, итд. Листа задовољних корисника ових услуга је заиста дугачка и свакодневно се шири.

Саобраћајна медицина је још једна специфичност коју Завод МУП-а истиче у односу на друге здравствене институције оваквог типа. По систему "све на једном месту", без непотребне бирократије, лекарска уверења и сву неопходну здравствену дијагностика тим стручњака Завода МУП-а пружа својим корисницима квалитетно, брзо и веома повољно.

Како би све ово функционисало у најбољем могућем реду и како би пацијент увек био задовољан здравственим услугама, Завод МУП-а је поседује изузетно професионалну и флексибилну логистику, која је у стању да брзо, тачно и ефикасно пружи логистичку подршку свим стручним службама, без обзира на дате околности.

Детаљније о услугама које Завод МУП-а пружа пацијентима можете прочитати у одељку "Услуге"

Деташиране амбуланте

Како би што ближи и доступнији били својим пацијентима, поштујући начело да је "пацијент на првом месту", Завод МУП-а је организовао мрежу, тачније 7, тзв. деташираних амбуланти и то:

У свим амбулантама пружају се здравствене услуге опште медицине.

Пацијенти

Законом о здравственом осигурању Републике Србије одређено је право осигураника на слободан избор здравствене установе и слободан избор лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале Републичког завода за здравствену заштиту или на подручју пребивалишта, односно боравишта.

С'тога, Завод МУП-а, иако формиран да превасходно пружа здравствене услуге радницима Министарства унутрашњих послова и републичких органа, услуге примарне здравствене заштите пружа и свим осталим пацијентима.

Изаберите свог лекара и користите здравствене услуге Завода за здравствену заштиту радника МУП-а, а ми ћемо учините све да оправдамо ваше поверење.