Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Општа медицина... Физикална медицина... Интерна медицина... Гинекологија... ОРЛ... Офталмологија... Неуропсихијатрија... Психолог... Медицина рада... Саобраћајна медицина... Радиолошка дијагностика... Ултразвучна дијагностика... Лабораторија... Апотека... Превијалиште...

Моје здравље, моје право! - Светски дан здравља 7. април

Да би здравље за све постало стварност, потребно је променити много тога на нивоу појединаца и заједница, као и на нивоу држава у целини. Људи могу бити у центру одлука о здрављу и утицати на здравствене исходе тек онда када се обезбеди њихово информисано и активно учешће у доношењу тих одлука. Појединци, породице и заједнице морају бити оснажени и охрабрени да повећају своје друштвено учешће, као и бригу о сопственом здрављу и здрављу заједнице.

Здравље за све подразумева да сви људи имају добро здравље и испуњен живот у мирном, стабилном и одрживом свету. С обзиром да је право на здравље основно људско право, свако мора имати приступ здравственим услугама које су му потребне, без обзира где живи и какве су му финансијске могућности. Међутим, у свету у коме живимо, 30% популације није у могућности да приступи основним здравственим услугама. Скоро две милијарде светске популације се суочава са огромним трошковима за здравствену заштиту, који доводе до њиховог осиромашења, са изразитом неправедношћу према онима који живе у најугроженијим срединама.

Светски дан здравља ће бити обележен 7. априла ове године под слоганом „Моје здравље, моје право“.

Циљ обележаваьа овог важног датума из Календара здравља јесте подизање свести о различитим аспектима здравља на глобалном нивоу и мобилизација напора целокупне заједнице у подршци здрављу као универзалном људском праву.

Овогодишња тема наглашава основни принцип да свака особа има право да постигне највиши стандард здравља. Наглашава важност оснаживања појединаца да преузму бригу о свом здрављу и добробити, и позива заједницу и друштво у целини да свим људима омогуће бољи приступ здравственим услугама, информацијама и ресурсима који ће допринети очувању и унапређењу њиховог здравља.

Шта свако од нас може да уради за своје здравље?

Поводом светског дана здравља, Превентивни центар ЗЗЗЗМУП-а Србије радиће 07.априла 2024. године од 08 до 12h.

Др мед. Светозар Божић
Руководилац Превентивног центра Завода МУП-а