Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Општа медицина... Физикална медицина... Интерна медицина... Гинекологија... ОРЛ... Офталмологија... Неуропсихијатрија... Психолог... Медицина рада... Саобраћајна медицина... Радиолошка дијагностика... Ултразвучна дијагностика... Лабораторија... Апотека... Превијалиште...

Секција медицине рада...

У организацији нашег Завода, 01. марта 2024. год. је одржана Секција медицине рада. Захваљујући подршци и гостопримству наших сарадника са КПУ, који су нам уступили свој простор, били смо добри домаћини за око 70 гостију, међу којима су доминирали лекари – специјалисти медицине рада, са читаве територије Србије. Радове и презентације за овај стручни скуп су припремили наши лекари: спец. др мед. Б. Петровић, спец. др мед. Т. Манојловић и спец. др мед. Д. Вујић.

Захваљујем свима који су узели учешће у добром планирању, ефикасној организацији и успешном спровођењу овог стручног скупа.

Спец. др мед. Драган Ерић
В. д. директора


sekcija_medicine_rada

sekcija_medicine_rada

sekcija_medicine_rada

sekcija_medicine_rada

sekcija_medicine_rada