Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Општа медицина... Физикална медицина... Интерна медицина... Гинекологија... ОРЛ... Офталмологија... Неуропсихијатрија... Психолог... Медицина рада... Саобраћајна медицина... Радиолошка дијагностика... Ултразвучна дијагностика... Лабораторија... Апотека... Превијалиште...

Систематски прегледи

Систематски здравствени преглед пружа увид у стање здравља особе и увек је заокружен упутством за даље очување здравља или одговарајућом препоруком за даљи наставак дијагностике, праћење и лечење. Увид је детаљнији уколико се током прегледа спроведе више дијагностичких процедура.

Завод за здравствену заштиту радника МУП-а може да одговори Вашим потребама за претходним (пре запослења) и периодичним прегледом лица на радним местима са посебним захтевима (професионални возач, обезбеђење са ношењем оружја), систематским здравственим прегледом лица на осталим радним местима и циљаним прегледима било због уочених здравствених проблема и проблема понашања, било због превентивног скрининга (раног откривања) на одређену болест (на пример на алкохолизам, на исхемијску болест срца, на шећерну болест, "синдром сагоревања" на послу, малигна болест код жена и др.

Систематски преглед обухвата:

Што се тиче досадашњег искуства и пословности Завод МУП-а има богато искуство са Министарством унутрашњих послова, Безбедоносно информативном агенцијом, Националном службом за запошљавање, Народном банком Србије, ПINK телевизијом, Народним позориштем, са великим бројем ауто школа, такси служби, царином као и судских и затворских установа,  фирми за физичко обезеђење радника и сл.