Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова
Општа медицина... Физикална медицина... Интерна медицина... Гинекологија... ОРЛ... Офталмологија... Неуропсихијатрија... Психолог... Медицина рада... Саобраћајна медицина... Радиолошка дијагностика... Ултразвучна дијагностика... Лабораторија... Апотека... Превијалиште...

Заштитник пацијентових права

На основу Правилника о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (сл.гл.РС бр.68/13) канцеларија за заштитника осигураника, осигурана лица која користе здравствену заштиту у Заводу за здравствену заштиту радника МУП-а могу да се обрате заштитнику осигураника у Специјалној болници за цереброваскуларне болести "Свети Сава", канцеларија бр. 10, тел: 064/85-22-717

Саветник за заштиту права пацијената

Тиршова 1, приземље, канцеларија бр.9

Телефон: 011/360-56-34
Електронска пошта: savetnik.pacijent@beograd.gov.rs